Remisser

Patienter kan inte själv skicka remisser till oss. Remisser kan skickas från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller logoped.

Address

Remisser till oss skickas till följande adress:
Logopedica Tumba
Samaritvägen 12 bv
147 41 Tumba

Formulär

Vänligen bifoga följande frågeformulär vid större språkutredning för skolan. Det finns både de som är ifyllningsbara på dator och som är gjorde för utskrift:

För språkutredning

Ytterliggare information vi behöver i remissen är:

Om utredning gäller även läs- och skrivförmåga/dyslexi skickas remissen till Logopedteamet Stockholm med samma adress som ovan.