Externa Länkar

OBS! Vi har inte resurser eller möjlighet att granska kvaliteten på och uppdatera alla appar och hemsidor, så tyvärr kan vissa länkar slutat fungera i listan nedan. Vissa program kostar pengar, vi listar de bara som referens och står inte för att de har en hög kvalitet.

Information gällande språkliga svårigheter/språkstörning samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi:

Appar och datorprogram som stöd och hjälp vid dyslexi och språkstörning finns det många av. Exempel på sådana program är ClaroSpeak, Dragon Dictation, IntoWords, Skolstil och TorTalk.

Afasiförbundet i Sverige har en förening kallad Talknuten för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga.

BLOM/Barnlogopedmottagningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus har information om bland annat tal- och språkutveckling, flerspråkighet, språkstimulans och uttalsträning.

DHB/Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning har på sin hemsida information om språkstörning.

Dyslexiförbundet FMLS har mycket information gällande dyslexi samt läsning och skrivning.

Folkhälsans Lekdatabas har en mängd lekar och övningar för träning av språk och språklig medvetenhet.

Forskningsbloggen skriver om den senaste forskningen gällande språk och språkstörning.

FDB, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, har mycket information om läs- och skrivsvårigheter. Här finns information om det nya verktyget DysseAppen.

Habilitering & Hälsa !!!SAKNAS!!! i Stockholms läns landsting har information och gratis material för att göra bildscheman.

Hatten Förlag har en sida kallad "Logopeden tipsar" där vem som helst kan ställa frågor om barns språkutveckling, och om hur man kan arbeta med olika språkliga förmågor.

Infoteket har information om språkstörning.

Inläsningstjänst har information om inlästa läromedel. Kod-Knäckarna har främst information om dyslexi, men även om språkstimulering tillgänglig på flera språk.

Legimus har information om talböcker och finns som app. Logopeden i skolan har tips och rekommendationer för elever med språkstörning och/eller dyslexi.

Ritade Tecken är en databas av tecken som stöd utvecklad av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det riktar sig främst till pedagoger och föräldrar.

Snicksnacksnoken har många länkar kring språkstimulans, språkutveckling och annat språkrelaterat.

SPSM/Specialpedagogiska skolmyndigheten har mycket information gällande språkstörning och dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Exempel på litteratur är Arbeta med språkstörning i förskola och skola och Språkstörning - en pedagogisk utmaning som finns på SPSM:s webshop.

Språkens Hus är ett center för språkstörning och flerspråkighet, med material och information.

Språklek har material och information gällande språk/språkstörning samt läsning och skrivning/dyslexi.

Svenska Dyslexiföreningen har mycket information gällande dyslexi samt läsning och skrivning.

Svenskt Teckenspråkslexion har filmer som demonstrerar hur olika svenska tecken används.

TAKK för språket är en hemsida om flerspråkighet och AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Informationen finns tillgänglig på flera språk

Tecken som stöd på Womsa är en sida med mycket information och material gällande just tecken som stöd.

"Vi med språkstörning" är en förening som består av vuxna personer med språkstörning.

UR.se har program om språk och språkstörning, till exempel Barnet och orden - om språk i förskolan.

För mer information kontakta info@logopedica.se