Läs- och skrivsvårigheter

Utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi remitteras från och med 2019 till LOGOPEDTEAMET STOCKHOLM som finns på samma adress som Logopedica.